Gaismas Rati
IELĀDĒ...

GAISMAS RATI

Industriālais alpīnisms, koku kopšana un izaicinājumi izaugsmei – šie ir 3 galvenie virzieni, kuros Gaismas Rati ir attīstījušies ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc augstuma risinājumiem cilvēkiem drošā un videi draudzīgā veidā, kā arī jauniešu vēlmi pilnveidot sevi caur izaicinājumiem. Ceram, ka Gaismas Ratu speciālistu daudzpusīgā pieredze, darbojoties starptautiskos projektos, spēs sniegt redzējumu jebkuras problēmsituācijas atrisināšanai virs zemes.

Normunds Zuševics

Uzņēmuma vadītājs

Par mums

alpinisms
Vērtības

Laicīga potenciālo risku apzinātība un disciplīna rada drošu vidi

Vērība uz detaļām un radošums ved uz sekmīgiem rezultātiem

Sevis apzinātība un iekšējs miers nodrošina vēlamo gaisotni komandā

arborisms
Misija

Sniegt ieskatu sabiedrībā par virvju pieejas metodes perspektīvām, radot alternatīvus risinājumus mašīntehnikas izmantošanai, mazinot negatīvo ietekmi uz vidi un atbalstot atjaunojamo enerģijas nozari

Sekmēt veselīgu koku augšanu ar izglītotu koku kopēju praksēm

Rosināt jauniešu apziņu par aktīvu dzīvesveidu dabā un veicināt sociālo iekļautību caur izaicinājumu uzdevumiem

izaicinajumi-izaugsmei
Vīzija

Gaismas Rati komanda cer veicināt:

Sabiedrības apziņu par atjaunojamo enerģijas ražotņu nozīmi, kā alternatīvu fosilajai degvielai

Apstādījumu un labu koku kopšanas prakses koku ilgmūžībai kā kultūras un sabiedrības sastāvdaļu

Jauniešu saikni ar dabu un sevis izzināšu caur aktīvu dzīvesveidu, kā arī izglītotību par vides problēmu risinājumu nepieciešamību

MŪSU
KLIENTI